Το σχολείο είναι ευτυχία: Το video που προκαλεί κατάθλιψη για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα

Στη χώρα όπου ο εκπαιδευτικός αυτοαξιολογείται και αποδίδει με τρόπο υποδειγματικό, ο μαθητής έχει το απόγευμα ελεύθερο γιατί η μελέτη

Περισσότερα