Α. Γ. Καλλής: «Κατηγορώ» τον συμπολίτη μου Α. Δ. Μπαρλιά λόγω της πιθανής προσβολής αυτού και της οικογένειάς του, από τον Covid – 19

Α. Γ. ΚΑΛΛΗΣ* Ανοικτή Επιστολή *Ή εν ολίγοις: «Η προληπτική «ιατρική» των αδαών, στην υπηρεσία της παραπληροφόρησης και του κοινωνικού

Περισσότερα