Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΘΡΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπρόθεσμη αποποίηση της κληρονομιάς όταν έχει χρέη – Υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται

Γράφει η δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω, Αναστασία Χρ. Μήλιου* Σύμφωνα με τις βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου, ο κληρονόμος έχει δικαίωμα

Read More