Τα νέα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας για τα Σαββατοκύριακα σε Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία

Αλλαγές στην απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο επέφεραν, μεταξύ άλλων, τα νέα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ στις βαθιά κόκκινες

Περισσότερα