Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα vs Παγκοσμιοποίησης

Τα τοπικώς παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, επεξεργαζόμενα (μεταποιούμενα) τοπικά, με βάση τοπικές συνταγές (τοπική γαστρονομία, πολιτισμός) και καταναλισκόμενα τοπικά (κάτοικοι, επισκέπτες,

Περισσότερα