Ανοίγουν 8 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες – Από 10 Μαΐου, δικαστήρια, φροντιστήρια. Ακολουθούν τα ΙΕΚ

Επανεκκίνηση για μία σειρά δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και των οργανωμένων παραλιών, των διοικητικών δικαστηρίων, των φροντιστηρίων και των κέντρων

Περισσότερα