Την έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Κορινθίας χαιρέτισε ο Παναγιώτης Πιτσάκης

Σήμερα, 8 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, στο Επιμελητήριο Κορινθίας ξεκίνησε το πρώτο τμήμα του προγράμματος Κατάρτισης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης

Περισσότερα