Ημερίδα με θέμα «Πολιτιστικός Τουρισμός και Τοπική Ταυτότητα»

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης) διοργάνωσαν, την Παρασκευή

Περισσότερα