Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ύψους 3,7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχεδόν 3,7 εκατ. ευρώ πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, ο οργανισμός στις 13/09/2018 κατέβαλε σε 14.794 δικαιούχους το ποσό των 3.677.022,45 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων.