Δήμος Νεμέας: Παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 15/10/2018 και ώρα 19:00 με πρωτοβουλία του Δήμου Νεμέας, η παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις διαδικασίες της διαβούλευσης με τους φορείς του Δήμου και τους πολίτες. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε από μέλη της ομάδας έργου της εταιρίας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING SA, που έχει αναλάβει την «Παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Νεμέας για την εκπόνηση σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας». Το έργο  χρηματοδοτείται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.
Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) έχουν στόχο να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που:

  • εξασφαλίζει προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους
  • βελτιώνει την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων
  • μειώνει την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
  • αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων
  • ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

Η συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Δημάρχου Νεμέας κ. Κων/νου Καλατζή ο οποίος επεσήμανε την σπουδαιότητα του εν λόγω έργου καθώς επίσης και την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας που καταβάλλεται από την πλευρά του Δήμου στο πλαίσιο του έργου προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου καθώς επίσης και των επισκεπτών ως προς τις μετακινήσεις. Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Νεμέας κος Απόστολος Καραχοντζιτης.

Η παρουσίαση έγινε από τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου Δρ. Πολεοδόμο  – Συγκοινωνιολόγο, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και τον συντονιστή της ομάδας έργου και σύμβουλο κ. Γιωργο Κουμπαράκη. Αρχικά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις φάσεις της διαβούλευσης με τους φορείς, τους μαθητές και τους πολίτες και στη συνέχεια τα πρώτα προτεινόμενα μέτρα του ΣΒΑΚ για το Δήμο της Νεμέας. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους και κατάθεση των αρχικών προτάσεων σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων και των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων σεναρίων.

Το επόμενο στάδιο αφορά στην ανάπτυξη του κοινού οράματος, των προτεραιοτήτων και των στόχων αλλά και στο Οριστικό ΣΒΑΚ συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων.