ΕΑΣ Νεμέας: Προσφορά λιπασμάτων σε Τιμή Κόστους!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Α.Σ Νεμέας πάντα κοντά στο παραγωγό προσφέρει τα παρακάτω λιπάσματα σε Τιμή Κόστους!

20-5-15-0,4Β, ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ, ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ, ΟΥΡΙΑ

Εκ της Διευθύνσεως

Ο Προϊστάμενος του πρατηρίου    Ο Γεωπόνος

Ρουμελιώτης Εμμανουήλ             Τούντας Ηλίας

Τηλ. Επικοινωνίας: 2746024090