Συνεδριάζει σήμερα πάλι, μέσα σε μία βδομάδα, το Δημοτικό Συμβούλιο με επανάληψη θέματος

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος, Νεμέα  Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 12η Νοεμβρίου 2018 Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :1. Περί : Ανάκλησης της με αριθμ. 22/255/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης αναφορικά με έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την εγγραφή πίστωσης 350.000,00€ προερχόμενης από το ΥΠΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (σχετικά με αριθμ. 55822/12-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών)

2. Περί: Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης για την προμήθεια των ελαστικών της τσάπας του Δήμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ