Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες επαγγελματίες που θα ξεχάσουν τα POS

Με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι δεν θα δηλώσουν μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου στο taxisnet τον επαγγελματικό λογαριασμό, με τον οποίο είναι συνδεδεμένα τα POS που χρησιμοποιούν. Πρόκειται για τους επαγγελματίες 143 κλάδων, οι οποίοι έχουν λιγότερο από 20 μέρες προθεσμία να δηλώσουν τους επαγγελματικούς λογαριασμούς και να είναι ενεργοί από την 13η Δεκεμβρίου. Στους τραπεζικούς αυτούς λογαριασμούς οι εν λόγω φορολογούμενοι οφείλουν να συγκεντρώνουν αποκλειστικά όλες τις εισπράξεις λιανικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, είτε μέσω POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών είτε με μετρητά. 

Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, καθώς οι υπηρεσίες της θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, όποτε διαπιστώσουν κάποια ύποπτη κίνηση ή όταν πρόκειται να διενεργήσουν έλεγχο στην εταιρεία. Παράλληλα η ΑΑΔΕ θα μπορεί πλέον ευκολότερα να διασταυρώνει τα δεδομένα για τις λιανικές συναλλαγές των επιχειρήσεων και να προσδιορίζει με αντικειμενικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στη φορολογία εισοδήματος και στον Φ.Π.Α. Ταυτόχρονα θα μπορεί να προβαίνει σε αυτόματες κατασχέσεις εισπράξεων από επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν εμπρόθεσμα τους φόρους που έχουν βεβαιωθεί.

Αναλυτικότερα: Σύμφωνα με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και της Υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τις 12 Σεπτεμβρίου, οι επιχειρηματίες κι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα οφείλουν όλοι το αργότερο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου να έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία των «επαγγελματικών λογαριασμών» τους στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr) με τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την πρόσβασή τους στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

Συγκεκριμένα, υποχρεωμένοι να έχουν δηλώσει έως τις 12 Δεκεμβρίου «επαγγελματικούς λογαριασμούς» στην Α.Α.Δ.Ε. είναι, συγκεκριμένα, όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες, κύριες ή δευτερεύουσες, από αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα με 143 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). 

Οι νέοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης λίστας, υποχρεούνται να έχουν αποκτήσει «επαγγελματικούς λογαριασμούς» εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση μη δήλωσης «επαγγελματικού λογαριασμού» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., θα επιβάλλεται στον υπόχρεο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση σε περίπτωση απενεργοποίησης «επαγγελματικού λογαριασμού» θα θεωρείται ως μη δήλωση «επαγγελματικού λογαριασμού» και θα επιφέρει επίσης πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης «επαγγελματικού λογαριασμού» στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών θα επιβάλλεται στον υπόχρεο διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Στον «επαγγελματικό λογαριασμό» του, κάθε υπόχρεος οφείλει να αποδέχεται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς επίσης και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του «επαγγελματικού λογαριασμού» πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των παραπάνω υπόχρεων.

Οι «επαγγελματικοί λογαριασμοί» πρέπει να δηλώνονται σε μορφή IBAN και να επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης λογαριασμού, η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει σε απενεργοποίησή του. Δήλωση ίδιου «επαγγελματικού λογαριασμού» από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής δεν επιτρέπεται και η Α.Α.Δ.Ε. θα προβαίνει σε απενεργοποίηση των λογαριασμών.

«The New Daily Mail»