Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανεπίτρεπτη παρέμβαση του Δημάρχου Νεμέας σε δημοπρασία

Σε δημοπρασία που έγινε την Δευτέρα 15/1/2019 στο Δημαρχείο, για το Δημοτικό Αναψυκτήριο της Κοινότητας Δάφνης, ο Δήμαρχος Κώστας Καλαντζής έκανε ανάρμοστη παρέμβαση και δημιούργησε πρόβλημα στη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της οποίας προεδρεύει.Συγκεκριμένα, αντί να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι στους συμμετέχοντες και ενώ ο ένας από τους δύο δεν είχε προσκομίσει πλήρη φάκελο, αφού δεν είχε πληρώσει και φέρει εγγυητική επιστολή και άρα δεν έπρεπε να γίνει καθόλου δεκτός στη δημοπρασία, ο Δήμαρχος παρενέβη, πιέζοντας να αναβληθεί η διαδικασία για να φέρει αυτός εγγυητική επιστολή ή προτείνοντας να πληρωθεί η εγγυητική στο Ταμείο του Δήμου, πράγμα παράνομο.

Τελικά και με την επιμονή τόσο του άλλου ενδιαφερόμενου, όσο και άλλων μελών της Επιτροπής δεν πέρασε του Δημάρχου και το Αναψυκτήριο κατακυρώθηκε στον μοναδικό επί της ουσίας συμμετέχοντα, όπως προβλέπει ο νόμος και η διαδικασία.

Ο Δήμαρχος αντί και πάλι να κρατήσει, όπως επέβαλε η θέση του, ουδέτερη συμπεριφορά, πρότεινε στον συμμετέχοντα που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, να κάνει ένσταση κατά αυτού στον οποίο κατακυρώθηκε το Αναψυκτήριο, αν και αυτός ήταν απολύτως νόμιμος, πράγμα που έγινε.

Κάτι τέτοιες συμπεριφορές που αδικούν τους πολίτες, εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Δήμο.