Η υπερπανσέληνος εξαφάνισε τη θάλασσα στο Ναύπλιο

Μία μεγάλη άμπωτη αντίκρισαν οι κάτοικοι του Ναυπλίου όπου η θάλασσα εξαφανίστηκε και το νερό τραβήχτηκε μέσα στη θάλασσα, αποκαλύπτοντας μια μεγάλη παραλία, Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.Το φαινόμενο της άμπωτης ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό λόγω της μεγάλης έκτασής του. Η άμπωτη είναι ουσιαστικά το αντίθετο της πλημμυρίδας. Τα δύο φαινόμενα μαζί αποτελούν την παλίρροια.

Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται δύο φορές το 24ωρο και οφείλεται στη βαρυτική έλξη της Σελήνης αλλά και του Ήλιου πάνω στη Γη, καθώς και στη περιστροφή αυτών των ουράνιων σωμάτων.

Το φαινόμενο που εμφανίστηκε στο Ναύπλιο σε τέτοια έκταση συνδέεται με την υπερπανσέληνο και την πολύ κοντινή απόσταση της Σελήνης από τη Γη.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ