Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είσαι άνεργος; Δες ΕΔΩ αν δικαιούσαι έως 36.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ!

Το πρόγραµµα θα δώσει τη δυνατότητα σε πρώην αυτο απασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή τους, να δραστηριοποιηθούν ξανά επιχειρηματικά, µε επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆.

Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα µε το αν κάποιος ανοίξει µόνος του µία επιχείρηση ή αν το κάνει συνεταιρικά. 

Όπως έχει διευκρινίσει η διοικήτρια του ΟΑΕ∆, Μαρία Καραµεσίνη το πρόγραµµα θα προκηρυχθεί για 5.000 ανέργους, αλλά θα παραμείνει µμονίμως ανοιχτό.

Αφορά όσους διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα µετά την πρώτη Ιανουαρίου 2012, µέσα στην κρίση.

Σύμφωνα με το «Έθνος», οι ωφελούµενοι θα επιχορηγηθούν για 12 µήνες.

Στη συνέχεια θα ελεγχθούν για τη διατήρηση για ένα τρίµηνο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και µετά θα µπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση για άλλους 12 µήνες.

Δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει διακανονισμό οφειλών µε τον ΕΦΚΑ. ∆ηλαδή, µπορούν να ενταχθούν ακόµη και όσοι οφείλουν, καθώς θα προβλεφθεί δυνατότητα συµψηφισµού µέχρι 25% του ποσού της επιχορήγησης, που θα δίνεται απευθείας από τον ΟΑΕ∆ στον ΕΦΚΑ για να καλυφθούν οι οφειλές.

Συνεπώς, οι ωφελούμενοι δεν θα έχουν πρόβληµα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι επιχορηγήσεις που δίνονται από τον ΟΑΕ∆ είναι ακατάσχετες στα χέρια τρίτων κι αυτό σημαίνει πως όσοι έχουν τραπεζικά δάνεια και οφειλές σε τράπεζες, µπορούν να εισπράττουν την επιχορήγησή τους χωρίς αυτή να κατάσχεται.