Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στην Κορινθία

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 01/02/2019, στο φιλόξενο Επιμελητήριο Κορινθίας, ημερίδα-διαβούλευση με θέμα «Εφαρμογή Στρατηγικής Ο.Χ.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας».

Υπήρξε πλήρης ενημέρωση των δυνατοτήτων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) και του τρόπου υλοποίησης των δράσεων αυτής. 

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις «Ο.Χ.Ε.» αποτελούν ένα νέο εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν με συνολικό τρόπο. Ακόμα εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι στόχοι της Χωρικής Στρατηγικής είναι:

  • Βελτίωση οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης.
  • Βελτίωση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
  • Βελτίωση καθημερινής ζωής με κοινωνικούς όρους.

Η προτεινόμενη περιοχή ΟΧΕ για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων των πέντε (5) από τους έξι (6) Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας «εκτός του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Άγιων Θεοδώρων, για τον οποίο θα υπάρξει νέο πρόγραμμα». Περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου Νεμέας και μη αστικά τμήματα των τεσσάρων (4) Δήμων της Π.Ε. Κορινθίας.

Στην Κόρινθο εκτός των περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 300,0 μ. περιλαμβάνει και τον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Κορίνθου – Ακροκορίνθου που είναι “τοπίο εθνικής αξίας”.

Ο προτεινόμενος αρχικός προϋπολογισμός του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την Κορινθία ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί κατά 50% στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ στην αναθεώρηση, με γενικό στόχο της Στρατηγικής την αύξηση της ελκυστικότητας και αναβάθμιση της Π.Ε. Κορινθίας ως τουριστικός προορισμός και η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της Κορινθίας.

Στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020 εφαρμόζονται:

  • Οι Στρατηγικές ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη), στην πόλη της Καλαμάτας και στο δίπολο Ναύπλιο – Άργος.
  • Μία Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ στην Αρκαδία (Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων).
  • Τελεί προς αξιολόγηση μια στρατηγική ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης.
  • Επιπλέον εφαρμόζονται τρείς (3) Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ/LEADER του ΠΑΑ, για το σύνολο της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κύριο χαρακτηριστικό των ΟΧΕ είναι ότι εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα νέων δράσεων και νέων έργων και τις συνέργειες μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Στη Στρατηγική ΟΧΕ θα δημιουργηθεί ένας επιτελικός μηχανισμός που θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις πέντε (5) Δημοτικές Αρχές, με δυνατότητα εκπροσώπησης της κοινωνικής και επιχειρηματικής βάσης.

Φορέας – Επικεφαλής του επιτελικού μηχανισμού θα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια, δια του Περιφερειάρχη και όλων των συμβούλων, εργάζεται έντονα και με μεθοδικότητα, αναζητεί και βρίσκει καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες της Πελοποννήσου και προσφέρουν νέες οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες για την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.