Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Χρηματοδότηση του Δήμου Νεμέας με 1.000.000 ευρώ

Χρηματοδότηση του Δήμου Νεμέας με 1.000.000 ευρώ για την Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Νεμέας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100013 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Νεμέας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Νεμέας, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018».

Γενικός Γραμματέας – Δέδες Γεώργιος

diavgeia.gov.gr