Το νέο Δ.Σ. στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

Σας γνωστοποιούμε ,ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου, που προέκυψε από το 30ο Εκλογικό Συνέδριο της 17/2/19, συγκροτήθηκε σε σώμα στη πρώτη συνεδρίασή του (20/02/19) ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΕΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΟΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ : ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΙΠΙΚΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
« : ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΕΜΗΣ    ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ