Τατούλης: Αναγκαία η θεσμική αυτοτέλεια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για να επιτελέσει τον πολιτικό ρόλο της

Την πολιτική σημασία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης για τη βελτίωση των σχέσεων των πολιτών των δύο χωρών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο πρόταξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας στο Βερολίνο την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019.
 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε ακόμα ότι οι πρωτοβουλίες που θα υιοθετηθούν για την 9η Διάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης θα πρέπει να δώσουν νέο περιεχόμενο και προοπτική στη δομή αυτή ώστε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των Κυβερνήσεων των δύο χωρών και των αυτοδιοικήσεών τους, και σημείωσε ότι «προκειμένου να υπηρετήσει το σκοπό της θα πρέπει να θωρακιστεί η θεσμική της αυτοτέλεια ώστε η συνεργασία των αυτοδιοικητικών θεσμών Ελλάδας και Γερμανίας να υποστηρίζεται από τις κεντρικές κυβερνήσεις, να παραμένει ωστόσο ανεπηρέαστη από τις εκάστοτε κυβερνητικές μεταβολές.

Στην άποψή αυτή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου συνηγόρησε και ο Εντεταλμένος της Καγκελαρίου της Γερμανίας κ. NorbertBarthle, Ομοσπονδιακός Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο οποίος δήλωσε ότι «κρίνεται σκόπιμη η Κυβερνητική υποστήριξη της λειτουργίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και από τις δύο χώρες, θα πρέπει ωστόσο η θεσμική της υπόσταση να είναι υπερκομματική και η λειτουργία της ανεξάρτητη».

Ο κ. Τατούλης σημείωσε ακόμη ότι θα πρέπει και η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία έχει δηλώσει τη στήριξή της στην Ελληνογερμανική Συνέλευση και μάλιστα έχει ορίσει εντεταλμένη για αυτή, να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει ακόμα.