Απόφαση Σταθμός για τις κατασχέσεις εξισωτικών αποζημιώσεων, μετά από καταγγελία του ΑΚΚΕΛ (Έγγραφο)

Μετά από καταγγελία του προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας κ. Βάκη Τσομπανίδη στον Συνήγορο του Πολίτη για τις παράνομες από τις τράπεζες κατασχέσεις των εξισωτικών αποζημιώσεων, ο Συνήγορος του Πολίτη γνωμοδότησε πως ” η εξισωτική αποζημίωση υπάγεται στην αρχή του ακατάσχετου της παρ. 1 του άρθρου 32 ν.4314/2014″. 

“Δεδομένων των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι η κατάσχεση της εξισωτικής αποζημίωσης θίγει την αποτελεσματικότητα της διάθεσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής ανάπτυξης και ματαιώνει το σκοπό της Δράσης.

Επειδή το θέμα αφορά μεγάλο αριθμό παραγώγων, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των πολιτών αλλά και για την διευκόλυνση των εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών (τράπεζες, ΔΟΥ) παρακαλούμε να εξετάσετε τα διαλαμβανόμενα στο παρόν και να αποφανθείτε σχετικά, ενημερώνοντας εγγράφως το Συνήγορο του Πολίτη και τους εμπλεκόμενους φορείς”.

Η απόφαση του Συνηγόρου του πολίτη έχει κοινοποιηθεί στον πρόεδρο του ΑΚΚΕΛ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών καθώς και στην ΑΑΔΕ.

Από την πλευρά του ο κ. Τσομπανίδης δήλωσε πως το ΑΚΚΕΛ τις επόμενες μέρες θα στείλει την απόφαση σε όλες τις τράπεζες προς συμμόρφωση.

Σύμφωνα με την απόφαση κάθε κατάσχεση εξισωτικής από το 2014 έως και σήμερα είναι παράνομη.

Σ.Σ. Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιεύσουμε ολόκληρη την Απόφαση του Συνήγορου του Πολίτη προς διευκόλυνση των παραγωγών.