Κων. Μπακασιέτας & Σια ΟΕ: Ξεκίνησε η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Το Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων Κων. Μπακασιέτας και Σια ΟΕ σας ενημερώνει πως ξεκίνησε η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2019.
Η πολυετής εμπειρία μας στο πεδίο της υποβολής της αίτησης ΟΣΔΕ καθώς και της μεταβίβασης επιδοτήσεων, της ορθής ασφάλισης των αγροτεμαχίων στον ΕΛΓΑ, της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 211 – 212) και των συνδεδεμένων ενισχύσεων, εγγυάται την σωστή προκαταβολή και εξόφληση όλων των αιτούμενων ενισχύσεων.

Το κόστος των αιτήσεων θα είναι και φέτος προσιτό και προσαρμοσμένο πλήρως στις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και θα ανταποκρίνεται πλήρως στην ποιότητα των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη. Για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση του παραγωγού μέσω των κωδικών του taxisnet, , ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του.

Για περισσότερες πληροφορίες και για μια πιο εξατομικευμένη ενημέρωση, μπορείτε να προσέλθετε στο γραφείο μας στη
Λ. Παπακωνσταντίνου 41 ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 2746022304 και στα osde@ampelus.gragrotis@ampelus.gr

 

Υπεύθυνος Φορέα: Γαστουνιώτη Αθηνά

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Φορέα: Παπανδριανού Δήμητρα