Εξωδικαστικός μηχανισμός: Ξεπέρασε τις 2.000 ρυθμίσεις

Ξεπέρασε τις 2.000 ρυθμίσεις ο Εξωδικαστικός μηχανισμός. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, αθροιστικά μέχρι σήμερα:
 

– Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 60.831 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

– Έχουν υποβληθεί 6.786 αιτήσεις

– Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο 2.009 επιχειρήσεις, ομόρρυθμοι εταίροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας (π.χ. διαπραγμάτευση με τους πιστωτές).

Συνοπτικά:

Α. Επιχειρήσεις:

40.541 εκκίνησαν τη διαδικασία
9.937 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
3.063 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 807 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.481 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές
1.876 βεβαίωση πληρότητας και 1.420 έναρξη διαπραγμάτευσης με πολλαπλούς πιστωτές
308 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους
29 Αποτυχίες (έλλειψη απαρτίας) – Οριστικά υποβληθείσα αίτηση προς ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ ή και προς τους δύο
B. Ελεύθεροι επαγγελματίες:

18.765 εκκίνησαν τη διαδικασία
11.479 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
3.358 αιτήσεις υποβλήθηκαν
768 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
1.037 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ): 1.478

Γ. Αγρότες:

1.525 εκκίνησαν τη διαδικασία
1.098 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
365 αιτήσεις υποβλήθηκαν
148 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ
139 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΚΕΑΟ
1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς ΥΕΕ Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Σύνολο ΑΦΜ επιτυχώς ολοκληρωμένων αιτήσεων (ΑΑΔΕ,ΚΕΑΟ και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υπό εκκαθάριση): 223

newsbeast.gr