Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για χιλιάδες συμβασιούχους στους ΟΤΑ

Κατετέθη την 6η Ιουνίου εκπρόθεσμη Τροπολογία για την παράταση των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Υπενθυμίζεται πως βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 του ΟΑΕΔ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας εκδόθηκαν την 25η Σεπτεμβρίου 2018, απασχολούνται 30.333 ωφελούμενοι με οκτάμηνες συμβάσεις που πλησίαζαν στη λήξη τους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από την 10η Απριλίου η ΚΕΔΕ, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, είχε διεκδικήσει « την παράταση των Προγραμμάτων της Κοινωφελούς Εργασίας έως τον Οκτώβριο του 2019, με δεδομένο ότι έχουν χρονικό ορίζοντα λήξης τον Ιούνιο, προκειμένου να συμπεριληφθεί ολόκληρη η καλοκαιρινή περίοδος, όπου οι ανάγκες σε προσωπικό στους Δήμους είναι αυξημένες».

Η Κυβέρνηση, όπως αποδεικνύεται, έπρεπε να υποστεί τη συντριβή στις Ευρωεκλογές και στις Αυτοδιοικητικές κάλπες για να κατανοήσει το αυτοδιοικητικό αίτημα…Στο τελευταίο νομοσχέδιο λοιπόν της θητείας της θα ψηφίσει την παράταση.

Ειδικότερα η Τροπολογία προσθέτει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαρ.ΙΔ.1 της παρ.ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, όπου είναι η υφιστάμενη ρύθμιση περί παρατάσεων.

Δείτε το ισχύον απόσπασμα του νόμου, όπως πλέον διαμορφώνεται με την προσθήκη της Τροπολογίας (με επισήμανση η προσθήκη της νέας περίπτωσης Γ’):

« Επιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των άνω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται: (α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας (β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, ΚΑΙ (Γ) ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, ή και από ιδίους πόρους του ΟΑΕΔ ή και από το Π.Δ.Ε. ή και από άλλους εθνικούς ή και άλλους πόρους. »

Η διάταξη που κατατέθηκε και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις αυτής δεν περιέχουν αναφορά του χρόνου της παράτασης.

Βάσει του ν.4152/2013 εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει το χρονικό διάστημα απασχόλησης.

Υπογραμμίζουμε πάντως ότι, βάσει της διατύπωσης του νομοθέτη, η ρύθμιση δεν αφορά μόνο τους 30.333 της συγκεκριμένης Δράσης, αλλά ανοίγει δυνατότητα γενικώς να παρατείνονται τα Προγράμματα Κοινωφελούς σε Δήμους και Περιφέρειες.

airetos.gr