Ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρία Καρέλιας

Η εταιρία Καρέλιας προσφέρει δύο ανοιχτές θέσεις εργασίας.Τόλμησε και στείλε και εσύ το βιογραφικό σου.

Γραφίστας/ρια
 

Εταιρικό Προφίλ
Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα/ρια πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτά και προφορικά
Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Γραφιστικής
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS.Excel
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο
Προφίλ υποψηφίων
Ετοιμασία σχεδίων Α’ Υλών
Ενημέρωση και παρακολούθηση βάσεως δεδομένων των εικαστικών
Παρακολούθηση νομοθεσιών ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης νομιμότητα των έτοιμων προϊόντων που κυκλοφορεί η Εταιρία στις εκάστοτε αγορές
Προσαρμογή των εικαστικών μας , με βάση τις εκάστοτε νομοθεσίες
Λήψη πρωτοβουλιών και προτάσεων σχετικά με νέα εικαστικά ή βελτιώσεις υπαρχόντων
Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείου Color Standards για όλα μας τα εικαστικά
Προγραμματισμός ανανέωσης Color Standards σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας , ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Επίβλεψη και επιβεβαίωση των εικαστικών που στέλνονται από τους προμηθευτές ώστε να γίνουν αρχεία προς παραγωγή (Good to Print)
Συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου
Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΑΙΤΗΣΗ

Υπάλληλος γραφείου τμήματος Προμηθειών
Εταιρικό Προφίλ
Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου τμήματος προμηθειών πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα
Πολύ καλή γνώση Η/Υ & Ms Office, ιδιαίτερα Ms Excel
Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτά και προφορικά
Εκπαίδευση ΑΕΙ ή ΤΕΙ ( κατά προτίμηση σε Οικονομική κατεύθυνση)
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών
Προφίλ υποψηφίων
Καθημερινή παρακολούθηση των αποθεμάτων Α΄Υλών
Follow up εκκρεμών παραγγελιών και παραδόσεων από τους προμηθευτές
Επικοινωνία με τους προμηθευτές
Ενημέρωση και παρακολούθηση αρχείων του τμήματος για αποθέματα, παραδόσεις, παραγγελίες πελατών
Παρακολούθηση εκκρεμών ποιοτικών προβλημάτων και συνεργασία με το τμήμα ποιοτικού ελέγχου και λήψη ενεργειών προς επίλυση
Καθημερινή παρακολούθηση εκκρεμών παραγγελιών πελατών και αντιπαραβολή των ποσοτήτων με τα αποθέματα Α’Υλών
Επικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων και εξαγωγών για πιθανά forecasts των πελατών της Εταιρίας
Ετοιμασία αρχείων σε μηνιαία βάση για την τοποθέτηση των παραγγελιών Α’ Υλών προς τους προμηθευτές
Αντιπαραβολή στοιχείων παραδόσεων, παραγγελιών, τιμολογίων
Γνώσεις SAP θα εκτιμηθούν
Προσφέρονται :
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

ΑΙΤΗΣΗ