Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας θα περάσουν σταδιακά τα χάρτινα τιμολόγια και τα παραδοσιακά βιβλία εσόδων – εξόδων των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Από το φθινόπωρο έρχονται σε πιλοτική μορφή τα ηλεκτρονικά φορολογικά στοιχεία και τα ηλεκτρονικά βιβλία. 

Οι πρώτες ανακοινώσεις για τα «ηλεκτρονικά βιβλία» αναμένονται σήμερα, από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, από κοινού με τον αρμόδιο για τα φορολογικά θέματα υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κύριο Γιώργο Πιτσιλή.

Με την μετάβαση στη νέα ηλεκτρονική εποχή, όλες οι λογιστικές εγγραφές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών δεν θα φυλάσσονται πλέον μόνον στα λογιστήριά τους, αλλά θα αποστέλλονται και θα διασταυρώνονται on line στις βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμές και βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την μετάβαση στο νέο καθεστώς. Πιλοτικά θα μπει σε εφαρμογή, από τον Οκτώβριο, η πλατφόρμα υποδοχής των φορολογικών στοιχείων που θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Από το 2020 το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικά καθεστώς για όλους και καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση εάν δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Από το 2020 όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις θα τηρούν υποχρεωτικά τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

Οι επιτηδευματίες θα συνδέονται σε ειδική εφαρμογή του Τaxisnet όπου:

Θα βλέπουν μια ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούν λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα τιμολόγια εσόδων τους από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Θα εμφανίζεται και μια αντίστοιχη φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το άθροισμα εσόδων και δαπανών αναλυτικά, για κάθε μήνα ή τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης.
Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, οι αποσβέσεις, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη.

newsbeast.gr