Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν το 100%

Αυξημένη συνταξιοδοτική προστασία παρέχεται, μέσα από πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, στους δικαιούχους συντάξεων χηρείας εφόσον ο θανών ή η θανούσα έχασε τη ζωή του εξαιτίας φυσικής καταστροφής. Στην περίπτωση αυτή, οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας συνεχίζουν να καταβάλλονται στο σύνολό τους χωρίς καμία περικοπή. 

Αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου 4578/2018. Σύμφωνα με την πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας, Νότη Μηταράκη, αναδρομικά από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά παρέχεται αυξημένη συνταξιοδοτική προστασία στους επιζώντες συζύγους και στους έχοντες σύμφωνο συμβίωσης καθώς και στα προστατευόμενα τέκνα, με ειδικές προβλέψεις, όσον αφορά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου και τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

Ειδικότερα, στον επιζώντα σύζυγο/ μέρος συμφώνου συμβίωσης και στα τέκνα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του οποίου ο θάνατος οφείλεται σε φυσική καταστροφή χορηγείται ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Επομένως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που τις μειώνουν στο 70%, όπως ορίζει η πρόσφατη εγκύκλιος, “στις περιπτώσεις που ο θάνατος του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου έχει επέλθει από τη 13η Μαΐου 2016 και εφεξής κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών σε περιοχές οι οποίες οριοθετούνται ως πληγείσες με σχετική υπουργική απόφαση, χορηγείται ως σύνταξη λόγω θανάτου στον επιζώντα σύζυγο/ μέρος συμφώνου συμβίωσης και στα προστατευόμενα τέκνα ολόκληρο το ποσό σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή δικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος”.

Ο επιμερισμός του ποσού μεταξύ αφενός του επιζώντος συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, αφετέρου των προστατευόμενων τέκνων γίνεται ισόποσα. Το 50% της σύνταξης δίνεται στον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και το υπόλοιπο στα προστατευόμενα τέκνα. Όταν λήξει το δικαίωμα συνταξιοδότησης των τέκνων, το ποσό αυτό επαναχορηγείται στον επιζώντα σύζυγο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιοδόχα τέκνα, ο επιζών σύζυγος/ μέρος συμφώνου συμβίωσης δικαιούται το 100% του ποσού της σύνταξης που εδικαιούτο ή ελάμβανε ο θανών. Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, αλλά μόνο τέκνα, τότε επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου από φυσική καταστροφή στον επιζώντα σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Με πληροφορίες από εφημερίδα “Δημοκρατία”