Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ανοίγει το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεμέα

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεμέα.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τους πολίτες για σημαντικό ποσοστό των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΔΟΥ και θα λειτουργήσει στο κτίριο του ΚΕΠ του Δήμου Νεμέας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
 

Επίσης ο Δήμος Νεμέας θα διαθέσει στο ΓΕΦ τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ θα αναλάβει και τα έξοδα λειτουργίας του, πλην της μισθοδοσίας της υπαλλήλου.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στη Νεμέα, από την πληροφόρηση που έχουμε, θα λειτουργεί  κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν πλέον στα ΓΕΦ τις ακόλουθες υπηρεσίες, που μέχρι πρόσφατα διενεργούνταν μόνον από τις εφορίες:

1. Χορήγηση κάθε είδους φορολογικών εντύπων και παραλαβή τους
2. Παροχή οδηγιών και υποστήριξη των πολιτών στη συμπλήρωση φορολογικών εντύπων, όπως τα ακόλουθα:
α. φορολογικές δηλώσεις από συνταξιούχους
β. δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών
γ. δηλώσεις μεταβίβασης ακινήτων
δ. αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες
ε. δηλώσεις έναρξης εργασιών φυσικών προσώπων
3. Χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών, όπως φορολογικές ενημερότητες
4.Παραλαβή αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων
5.Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα
6.Παραλαβή και διαβίβαση κάθε είδους αιτήματος προς τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες υπάγονται τα Γ.Ε.Φ.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η πλειονότητα των πληρωμών διενεργούνται πλέον και στις Τράπεζες
2. Σημαντικός αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον και στα Κ.Ε.Π.
3.Μεγάλος αριθμός εργασιών υλοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου – TAXISnet