Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διευθυντές τραπεζών «κλέβουν» χρήματα αγροτών αν και υπάρχει τροπολογία για ακατάσχετο

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας καταγγέλλει:

Μετά από τιτάνιους αγώνες του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόµµατος Ελλάδας µε πολλές κυβερνήσεις, υπουργούς οικονοµικών και αγροτικής ανάπτυξης µε καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Άρειο Πάγο, νοµικό συµβούλιο του κράτους, συνήγορο του πολίτη αλλά και στον πρωθυπουργό της χώρας, κατορθώσαμε να επιβάλουμε τροπολογία για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων ως ορίζει και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
 

Έτσι 21 Δεκεμβρίου του 2018 ψηφίστηκε η τροπολογία 1864/12 που θεσπίζει την προστασία των άµεσων κοινοτικών ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που λαµβάνουν οι αγρότες, από κατασχέσεις, παρακρατήσεις και συμψηφισμούς μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ ετησίως, προστατεύονται οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές πληρωµές που αφορούν:

α) τη βασική ενίσχυση

β) την πράσινη ενίσχυση

γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας

δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές

ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Καν. 1307/2013.

Η ισχύς της διάταξης ξεκινά από την 10/12/2018 . Επίσης πρέπει να τονίσουµε ότι το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης πυλώνας 2 (εξισωτικές, βιολογικά, αυτόχθονες, νίτρο ) προστατευόταν και πριν από την τροπολογία παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.04.2012) “Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν µπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμµία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία.

Σήµερα ένα χρόνο μετά από την τεράστια επιτυχία του ΑΚΚΕΛ βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να βλέπουμε περιπτώσεις διευθυντών τραπεζικών υποκαταστηµατων να παραβιάζουν «µε το έτσι θέλω» νόµους και τροπολογίες νόµων αλλά και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία επικαλούμενοι ότι απλά «δεν γνωρίζουν τίποτα» για το ακατάσχετο ή επικαλούμενοι γελοίες δικαιολογίες. Η άγνοια νόµου είναι ποινικό αδίκηµα και διώκεται από το νόµο. Ως ΑΚΚΕΛ βρισκόµαστε ακόµη µια φορά πίσω 2 χρόνια να συντάσσουµε εξώδικα κατά των τραπεζών, να στέλνουµε τους παραγωγούς να τα επιδώσουν και να περιµένουµε µήνες να µας απαντήσουν τα νοµικά τµήµατα των τραπεζών. Η κατάσταση είναι τραγική, τριτοκοσµική και ακόµη µια φορά γίνεται αντιληπτό ότι ορισµένοι διευθυντές τραπεζών ή λόγω άγνοιας ή βλακείας λειτουργούν ως µμαφιόζοι που υπεξαιρούν παρανόµως χρήµατα των παραγωγών.

Το ΑΚΚΕΛ δεν θα το αφήσει έτσι, θα καταγγείλουμε το γεγονός στα υπουργεία οικονοµικών και αγροτικής ανάπτυξης, στον συνήγορο του πολίτη, στον τραπεζικό διαμεσολαβητή αλλά δεν θα διστάσουμε να βγάλουμε τα ονόµατα των διευθυντών που παρανοµούν στα µανταλάκια.

Ως εδώ και µη παρέκει. …Η υποµονή του αγροτικού κόσµου τελείωσε.