ΑΚΚΕΛ : Η ΑΑΔΕ προσπαθεί να “κάνει γαργάρα” το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων

Μια απάντηση της ΑΑΔΕ σε ερώτηση βουλευτή για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων έφθανε για να κάνει ταύρο σε υαλοπωλείο τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) κύριο Βάκη Τσιομπανίδη ο οποίος έχει δώσει εδώ και χρόνια τιτάνιους αγώνες σε Ελληνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων. 

Και ενώ όπως όλα έδειχναν και με τροπολογία στα τέλη του 2018 ο Βάκης Τσιομπανίδης δικαιώθηκε με την τροπολογία για ακατάσχετο αγροτικών επιδοτήσεων μέχρι του ποσού των 7500 ευρώ, σήμερα η ΑΑΔΕ σε απάντηση της στον βουλευτή κο Τζαβάρα λέει πως δεν υφίσταται ακατάσχετο και πως υπεύθυνο να θεσμοθετήσει ακατάσχετο είναι το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης. Καλεί μάλιστα τον αγροτικό κόσμο να κάνουν αίτημα στον προϊστάμενο της ΔΟΥ ώστε να αποδεσμεύσουν το ποσό ή μέρος αυτού.
Ο κύριος Τσιομπανίδης απέστειλε οργισμένη επιστολή με όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους που στοιχειοθετούν το ακατάσχετο των επιδοτήσεων. Ζητάει επίσης η ΑΑΔΕ να αποστείλει οδηγία προς όλους τους προισταμενους των ΔΟΥ αλλά και στις τράπεζες ώστε να μπει τέλος στην κατάφορη αυτή αδικία κατά του αγροτικού κόσμου.
Με μεγάλη έκπληξη διαβάσαμε απάντηση σας στην υπ.αριθ.1069/03-10-2019 !!!
Στην απάντηση σας αναφέρεστε σε νομολογία που δίνει το δικαίωμα κατασχέσεων καταθέσεων, στο ακατάσχετο των 1250 ευρώ μηνιαίως που ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη. Αλλά σκόπιμα ή από άγνοια δεν αναφέρεστε στους νόμου Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς που προστατεύουν πλήρως τις αγροτικές επιδοτήσεις ευρωπαϊκές και μη. Το ατόπημα σας γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν λέτε πως “αρμόδιος φορέας για την πρωτοβουλία νομοθετικής ρύθμισης για το ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης προς το οποίο έχει αποσταλεί η συγκεκριμένη ερώτηση “. Ενώ μόλις τον Δεκέμβριο του 2018 ψηφίστηκε τροπολογία 1864/12 όπου προστατεύονται έως το ποσό των 7500 € όλες οι ενισχύσεις του 1 πυλώνα της Κοινής αγροτικής πολιτικής που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες. Συγκεκριμένα με την ως άνω τροπολογία προστατεύονται οι προκαταβολές, ενδιάμεσες πληρωμές και εξόφληση των α)την βασική ενίσχυση β) την πράσινη ενίσχυση γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος.

Η ισχύς της διάταξης ξεκινά από 10-12-2018.
Εσείς όμως σαν να μην αναγνωρίζετε τους Ελληνικούς νόμους μας λέτε πως παρέχεται την ευχέρεια στον προϊστάμενο της ΔΟΥ μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ επιβλήθηκε! !!
Επίσης ως Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να αναγκαζόμαστε να σας υπενθυμίζουμε όλους τους νομούς που αφορούν το ακατάσχετο όλων ανεξαιρέτως των αγροτικών επιδοτήσεων, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός η ΑΑΔΕ να μην γνωρίζει τους νόμους ή να ποιεί την νήσσα με σκοπό να υφαρπάξει τις επιδοτήσεις των Ελλήνων αγροτών. Πάμε λοιπόν :
βάσει των υπ’ αριθμ. 1306/2013 και 1307/2013 Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απαγορεύονται οι κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.04.2012) “Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν μπορούν να κατασχεθούν, δεν υπόκεινται σε καμία είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης

Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, ΔΥΝΑΝΤΑΙ να κατασχεθούν, συμψηφισθούν, παρακρατηθούν ή να αποδοθούν για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας».

Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται όπως διευκρινίζεται όταν η κατάσχεση απαιτήσεως που έχει ως γενεσιουργό αιτία την υλοποίηση ενέργειας συγχρηματοδοτούμενης από κοινοτικούς πόρους που δεν έχει ολοσχερώς πραγματοποιηθεί, άρα ΔΕΝ έχει διασφαλιστεί η επίτευξη του κοινοτικού σκοπού και τυχόν δε τέτοια πράξη είναι απολύτως άκυρη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/2014) “1. α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης, κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι: αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν άλω από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επιτηδευματίες”

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1290/2005, καθώς και με το άρθρο 29 του κανονισμού 73/2009(1) και το άρθρο 11 του κανονισμού 1306/2013(2), οι ενισχύσεις και επιδοτήσεις της ΕΕ πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

Αλλά και με την υπ’ αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στην διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών. Οι πιο πάνω εξαιρέσεις από την κατάσχεση ισχύουν και όταν η καταβολή των ποσών αυτών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε πιστωτικό ίδρυμα. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που επιβάλλονται κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, τραπεζικών καταθέσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.»

Αλλά και με την υπ’ αριθμ. 174/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε ότι η κατάσχεση απαιτήσεως που έχει ως γενεσιουργό αιτία την υλοποίηση ενέργειας συγχρηματοδοτούμενης από κοινοτικούς πόρους που δεν έχει ολοσχερώς πραγματοποιηθεί, άρα ΔΕΝ έχει διασφαλιστεί η επίτευξη του κοινοτικού σκοπού δεν είναι επιτρεπτή, τυχόν δε τέτοια πράξη είναι απολύτως άκυρη.

Σκοπός δε της χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποκλειστικά η αγροτική ανάπτυξη της χώρας μέσω της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και όχι η παροχή εισοδήματος στους δικαιούχους αυτών, ενώ το ποσό καθορίζεται και καταβάλλεται βάσει της έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου που δηλώνει ο δικαιούχος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης. Επομένως από το συνδυασμό και των παραπάνω διατάξεων τίθεται κανόνας σύμφωνα με τον οποίο το ανωτέρω ποσό ως προκαταβολή για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ακατάσχετο, ανεκχώρητο και μη δεκτικό συμψηφισμού.

Τα παραπάνω επιβεβαιώθηκαν με την με αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1029034 ΕΞ 2016 588/25.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατάσχεση Αγροτικών Επιδοτήσεων από Τραπεζικούς Λογαριασμούς Αγροτών» βάσει τις οποίας ρητώς και κατηγορηματικώς ορίζεται το ακατάσχετο των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χρηματικών ενισχύσεων!!

Κύριοι ζητάμε άμεσα να διορθωθεί η εν λόγο ανυπόστατη απάντηση, να αποσταλεί οδηγία προς όλους τους προισταμένους των ΔΟΥ και στις τράπεζες ώστε να τελειώσει αυτή η παράνομη και εξοργιστική αδικία κατά των Ελλήνων αγροτών.