Βέλο-Βόχα: Βράβευση αριστούχων που πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας Μαρία
Καλλίρη προσκαλεί τους φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, που είναι
δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βέλου-Βόχας και επέτυχαν στις
πανελλήνιες εξετάσεις έτους 2019 βαθμολογία 18.000 μορίων και άνω, να
προσκομίσουν έως και την 22η Νοεμβρίου 2019 στην υπηρεσία μας 

(Δημοτικό Κατάστημα Βραχατίου, 1ος όροφος, τηλ.: 27410 50420 τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωσης επιτυχίας από την αρμόδια δημόσια αρχή (Δ/νση Λυκείου ή
Δ/νση Δευτ/μιας Εκπαίδευσης) στην οποία θα αναγράφονται τα μόρια
εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα 2019 – 2020.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Βέλου-Βόχας.
προκειμένου να λάβουν χρηματική επιβράβευση με ανώτερο ποσό τα
500,00€ ανά αριστούχο μαθητή/τρια καθώς επίσης και έπαινο.
Μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί η
ακριβής ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης επιβράβευσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μαρία Καλλίρη