Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Τσιορωτά Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Κορινθίων

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου
που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

1.Προσλαμβάνει την Χριστίνα Τσιορωτά του Κωνσταντίνου,
ως Ειδικό Συνεργάτη-Δημοσιογράφο του Δημάρχου
για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών
και εξειδικευμένων απόψεων στον τομέα της ειδικότητας
του Δημοσιογράφου και ειδικότερα σε ζητήματα Επικοινωνίας,
Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ: