Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Δαρσινός: Οι προεκλογικές μας υποσχέσεις γίνονται πράξη

Σχόλιο του πολιτευτή Κορινθίας, Κωνσταντίνου Δαρσινού, σε δημοσίευση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αναστασίου Γκιολή, σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα Συντήρησης και βελτίωσης του δρόμου Νεμέα – Αηδόνια -Ψάρι – Σκοτεινή.Κωνσταντίνος Δαρσινός: Οι προεκλογικές μας υποσχέσεις γίνονται πράξη. Ο δρόμος από Νεμέα-Αηδόνια-Γαλατά – Ψάρι εντάχτηκε στο πρόγραμμα για την αποκατάστασή του. Σημαντική και η απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Νίκα αλλά και η βοήθεια εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή.

Αναστάσιος Γκιολής: Καλημέρα με 2 (ΔΥΟ) μεγάλα Οδικά Έργα για την Κορινθία μας! Συντήρηση και βελτίωση δρόμου ΡΥΤΟ-ΣΟΦΙΚΟ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ και ΝΕΜΕΑ-ΨΑΡΙ-ΣΚΟΤΕΙΝΗ.
Ο Περιφερειάρχης Π. Νίκας και εμείς μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Έργα για τους πολλούς…