Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο 23/01/2020

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 23η Ιανουαρίου 2020 Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Περί: Εγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π. «Πρατίνας» έτους 2020
2. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλους α) «Διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – courier ) για το χρονικό διάστημα 1/12/2019 έως 31/12/2019 συνολικού ποσού 168,65€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αναδόχου ΑCS-∆ιεθνείς μεταφορές διευκολύνσεις Ταχυµεταφορές (cοurier) β) «διακίνηση αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές – ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ ) αναδόχου εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για το χρονικό διάστημα 1/12/2019 έως 31/12/2019 συνολικού ποσού 6,94€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ γ) «Τεχνική υποστήριξη και ασφάλιση ανελκυστήρα του Δήμου μας» για το χρονικό διάστημα 1/12/2019 έως 31/12/2019 συνολικού ποσού 124,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% αναδόχου ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
3. Περί: έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) αναδόχου εταιρείας «EMERA V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ IKE» , (δ παραδοτέο) δαπάνης 1054,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 219 παρ. 5 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)
4. Περί: Καταβολής ποσού 2622,05€ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που αποτελεί το 25% των εισπράξεων των Τελών Λαϊκής Αγοράς Β’ εξαμήνου 2019
5. Περί Kαθορισμού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2020 (από αναβολή)
6. Περί συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών αποτελούμενης από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ