Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Νεμέας – VIDEO

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, στην ειδική συνεδρίαση της Πέμπτης (23/01/2020) του Δημοτικού Συμβουλίου ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. 

Ο Προϋπολογισμός είναι και ο πρώτος της νέας Δημοτικής Αρχής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β την 23η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7:30μμ όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4. του Ν. 4111/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω διακριτά θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί: Ψήφισης και έγκρισης Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Νεμέας οικον. έτους 2020
2. Περί: Ψήφισης και έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ) του Δήμου οικον. έτους 2020.