Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Κορινθίας   6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.