Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ένταξη της ΕΑΣ Νεμέας στο Εθνικό Μητρώο Συνεταιρισμών

Σε ενημέρωση των ατόμων εκείνων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν ασκήσει δριμύτατη κριτική για την Ένωση Νεμέας και μάλιστα είχαν θέσει σχετικό ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεμέας παραθέτουμε το παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων που αποδεικνύει περίτρανα πως η Ένωση Νεμέας είναι ΕΝΗΜΕΡΟΣ Συνεταιρισμός με Αριθμό Μητρώου 1003014.Το παρόν έγγραφο παραλάβαμε σήμερα ως απάντηση της ένστασης που κατατέθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία έγινε πλήρως αποδεκτή εφόσον πληρούσαμε όλα τα κριτήρια ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Η Διευθύντρια Αϊβαλή Αργυρώ

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ 2 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α ́78) σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου της τακτικής ετήσιας δήλωσης 2019, ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ είναι ενήμερος στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων και φέρει Αριθμό Μητρώου 1003014

Ο Αριθμός Μητρώου αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε έγγραφο που εκδίδει ο ΑΣ καθώς και στον ιστότοπό του, εφόσον διαθέτει.

Το παρόν χορηγείται έπειτα από αίτηση του Συνεταιρισμού για κάθε νόμιμη χρήση.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικ/κών. Ελέγχεων Επιθ/σης & Συνεργατισμού

Μαρία Κουνάβη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ