Ορθή δήλωση τετραγωνικών μέτρων για απαλλαγή από αναδρομικά δημοτικά τέλη 

Δήμος Νεμέας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι πολίτες έχουν διαπιστώσει εσφαλμένη αναγραφή τετραγωνικών μέτρων  σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) που αφορούν ακίνητο που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεμέας μπορούν μέχρι 31/3/2020 να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να προβούν στη διόρθωση τους (τετραγωνικών μέτρων) προσκομίζοντας:
 

  1. Αντίγραφο Περιουσιακής κατάστασης (Ε9) έτους 2019
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας

Εφόσον ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία οι δημότες θ΄απαλλαγούν από:

  1. Πρόστιμα
  2. Αναδρομικά τέλη μέχρι και την 31/12/2019

Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (31/03/2020) μέσω της βάσης δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών, θα λάβουν χώρα οι προβλεπόμενες από το νόμο διασταυρώσεις στοιχείων και εφόσον διαπιστώνονται ανακρίβειες, θα επιβάλλονται πρόστιμα και αναδρομικά τέλη δεκαετίας.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΛΛΑΣ