Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Παράταση ισχύος δελτίων Τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) και καρτών καυσαερίων

Τα οχήματα όλων των κατηγοριών τα οποία έχουν υποχρέωση  για Αρχικό ή Περιοδικό Τεχνικό έλεγχο  μέσα στο χρονικό διάστημα από

Δευτέρα 16/03/2020 έως και Πέμπτη 30/04/2020

παίρνουν παράταση για 45 ημέρες.

Για παράδειγμα:  ένα όχημα του οποίου το Δελτίο Τεχνικού ελέγχου έχει ημερομηνία λήξης  08/04/2020, παρατείνεται έως και 23/05/2020. 

Η Παράταση αυτή ισχύει για :

  • Όλων των κατηγοριών τα οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούρια στη Χώρα και υποχρεούνται για τεχνικό έλεγχο
  • Όλων των κατηγοριών τα οχήματα των οπoίων η ημερομηνία λήξης των δελτίων Τεχνικού έλεγχου τους (ΔΤΕ) εμπίπτει στην ημερομηνία αυτή
  • Όλων των κατηγοριών τα οχήματα των οποίων η ημερομηνία λήξης της Κάρτας καυσαερίων τους (ΚΕΚ) εμπίπτει εντός αυτής της χρονικής περιόδου

Εξαιρούνται από όλα τα παραπάνω όλα τα Φορτηγά και Λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς Μεταφορές που εισάγονται ως  καινούρια ή μεταχειρισμένα στη Χώρα ή ήδη κυκλοφορούντα που υποχρεούνται σε περιοδικό έλεγχο ή κάρτα καυσαερίων.

Τέλος , όλοι παραπάνω Τεχνικοί έλεγχοι , θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού προς αποφυγή συνωστισμού.

Για πληροφορίες: KTEO ΠΙΤΣΑΚΗΣ 2741084444