Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαγορεύεται το μπάνιο στη θάλασσα και το υποβρύχιο ψάρεμα

Απαγορεύεται λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και το μπάνιο στη θάλασσα αλλά και το υποβρύχιο ψάρεμα.

Σε διαφορετική περίπτωση οι παραβάτες θα πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ“Κατόπιν παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις μετακίνησης Αριθ. Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/22-3-2020 Κ.Υ.Α. (Β΄986) και ως εκ τούτου απαγορεύονται.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι παραβάτες τιμωρούνται με το διοικητικό πρόστιμο των 150 Ευρώ”.