Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Εργοστάσιο νερού-Έργο ζωής για τον Δήμο Άργους Μυκηνών από την δημοτική αρχή Καμπόσου

Τοποθετήθηκαν στον χώρο του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.ΑΡ.Μ. στην θέση Αμυμώνη, οι τέσσερις (4) φορητές μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 50m3/h έκαστη, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού των πηγών Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (ΑΝΑΒΑΛΟΥ) που διαθέτει ο Δήμος μας. 

Οι επιπλέον ποσότητες επεξεργασμένου νερού θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού, θα συμβάλουν στην κάλυψη της επάρκειας των ποσοτήτων νερού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και θα λύσουν οριστικά το θέμα υδροδότησης στον Δήμο μας.

Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου νερού από το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού, θα είναι 200 m3/hκαι η επεξεργασία του νερού θα γίνεται με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που είναι η μέθοδος της αντίστροφης ώσμωσης. Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-Ι».

Αυτό το έργο Ζωής θα λειτουργήσει ως πιλότος για την οριστική επίλυση της υδροδότησης όλων των δήμων της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν θέματα ποιότητας και επάρκειας νερού.