Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Υποβολή αιτήσεων για πρώιμη συγκομιδή οινοποιήσιμων σταφυλιών έως 30 Ιουνίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την περίοδο 2019/2020 σύμφωνα με την παρακάτω Ανακοίνωση Τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής καθορίζεται από τις 22-06-2020 μέχρι και τις 30-06-2020.

Επιλέξιμη δράση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση από το σύνολο της έκτασης του αμπελοτεμαχίου, του συνόλου των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει, έως και τις 14/08/2020.
Οι ποικιλίες και τα ποσά της ενίσχυσης αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο Πίνακα 1.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι (υποδεικνύοντας την ταυτότητα ή την εξουσιοδότηση) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (συνημμένο Υπόδειγμα 1) στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο
(Δίδεται από την Υπηρεσία μας).

2. Δηλώσεις συγκομιδής ή Δηλώσεις παραγωγής 2018 και 2019 (κατά περίπτωση) για όλα τα υφιστάμενα
αμπελοτεμάχια του παραγωγού (Δίδεται από την Υπηρεσία μας).

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης 2020 (επισυν. απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις
συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ).

4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου-παραγωγού.

6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής.

7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας και στα κατά τόπους ΓΑΟ ΝΕΜΕΑΣ ΤΗΛ.2746022279, ΓΑΟ ΚΙΑΤΟΥ ΤΗΛ.2742022066, ΓΑΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΛ. 2743022038 & ΓΑΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 2743031958.

Ο Διευθυντής ΔΑΟΚ

Γεώργιος Μουτάφης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την απαραίτητη αίτηση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων