Ενημέρωση για έναρξη αιτήσεων Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης 2020

Δήμος Νεμέας

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/Συναφείς Φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς. 

Οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18 ετών και άνω , καλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11η πρωινή έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11η  πρωινή.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.  https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

 

Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ