Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νέες προσφορές από την ΕΑΣ Νεμέας

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων ΟΣΔΕ για το 2020 η ΕΑΣ 

Νεμέας θέλοντας να ανταμείψει τους παραγωγούς που την εμπιστεύτηκαν και 

φέτος για την σύνταξη και υποβολή των αιτήσεών τους, προσφέρει έκπτωση 25% 

για όλο το 2020 στο πρατήριο φαρμάκων-λιπασμάτων για αγορά γεωργικών εφοδίων 

καθώς επίσης και έκπτωση 10% στις τιμές των όλων των ασφαλειών (αυτοκινήτων- 

υγείας-κατοικιών κ.α.) στον ασφαλιστικό σύμβουλο που θα βρείτε στο ισόγειο των 

γραφείων μας. 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ