Τετάρτη, 17 Ιουλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Περιαστική Κτηνοτροφία στην Αττική

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» εν όψει και της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και άλλες διατάξεις» (η διαβούλευση είναι ανοικτή μέχρι τις 14/7/2020) συνεχίζει τις επαφές με βουλευτές της υπαίθρου της Περιφέρειας Αττικής. 

Την Τρίτη, 7/7/2020 επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής τον βουλευτή Δυτικής Αττικής κ Γεώργιο Κώτσηρα στο γραφείο του και τον ενημέρωσε για την πολύ δυσμενή κατάσταση της περιαστικής κτηνοτροφίας, ειδικότερα γύρω από μια πόλη, όπως η Αθήνα, που έχει συγκεντρωμένο πάνω από τον μισό πληθυσμό όλου του κράτους.

Ο κ Γιάννης Κοντογιάννης (Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου) και η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Κτηνοτρόφος, Γραμματέας του μοναδικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής) αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα, και κυρίως στα:

  1. Οι κτηνοτρόφοι της Υπαίθρου της Αττικής, αφού διατήρησαν βιώσιμο το Αττικό περιβάλλον αισθάνονται την έντονη υποτίμηση της ποιότητας ζωής τους (με την τσιμεντοποίηση της υπαίθρου της Αττικής) και την υποτίμηση των πολιτιστικών αξιών (τοπικών γιορτών, τοπικών πανηγύρεων & τοπικής γαστρονομίας) των γηγενών πληθυσμών, καθώς και την έλλειψη αναγνώρισης της καθημερινά απαιτητικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των κτηνοτρόφων.
  2. Αγρότης ΔΕΝ είναι επάγγελμα κυρίως, αλλά τρόπος ζωής και πρέπει να συνεκτιμάται συνεχώς τόσο η αγροτική κοινωνία όσο και οι αγρότες.
  3. Στην Αττική σήμερα φαίνεται ότι υπάρχουν περί τις 240.000 γιδοπρόβατα & 4.000 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, που τα φροντίζουν 3.000 οικογένειες κτηνοτρόφων (κυρίως Αρβανίτες, Βλάχοι & Σαρακατσάνοι) σε 1.800 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
  4. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής πραγματοποίησε 313 περίπου δημόσιες προδημοσιευθείσες εκδηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια σε μια αγωνιώδη προσπάθεια ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων για επιβίωση, για βιώσιμες κοινωνίες, για αξιοπρεπή εργασία και λόγω κλιματικής αλλαγής στην ύπαιθρο της Αττικής.
  5. Οι συνεχείς επεκτάσεις των ρυμοτομικών σχεδίων, χωρίς εξασφάλιση χρήσεων γης, εγκλωβίζουν, «πνίγουν» & καταστρέφουν επαγγελματίες, περιουσίες και ζωές αγροτών-κτηνοτρόφων, καθώς μειώνουν δραμματικά το παραγωγικό δυναμικό της αγροδιατροφής, ενώ καταστρέφουν την ισορροπία και αειφορία στο περιβάλλον της Αττικής. Πρέπει να βρεθεί λύση για την διατήρηση και εξυπηρέτηση των υπαρχόντων στάβλων, τουλάχιστον μέχρι την βιολογική ζωή των σημερινών κτηνοτρόφων-ιδιοκτητών. Άλλωστε όλοι αγόρασαν και ήλθαν δίπλα στους στάβλους με λειτουργούντες στάβλους ακόμα και από την δεκαετία του 1960.
  6. Η ύπαιθρος της Αττικής (ακόμα και πολλές περιοχές του κέντρου της Αθήνας) υποστήριζαν με βοσκότοπους την τοπική κτηνοτροφία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις αγροτικές εργασίες με αξία γης που μπορεί να φθάνει τα 650€/τετραγωνικό μέτρο. Η ισορροπία-βιωσιμότητα του περιβάλλοντος επιβάλλει την εξασφάλιση «ζωτικών» χώρων για την διατήρηση της επαγγελματικής παραδοσιακής οικογενειακής κτηνοτροφίας.
  7. Όπως έχουν γίνει βιοτεχνικά πάρκα και άλλα πάρκα, ακόμα και ψυχαγωγίας ή θεματικά πρέπει να γίνουν στην Αττική και ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, αυτοδιαχειριζόμενα, με αποκλειστικά ομοειδή φιλοξενούμενα ζώα, και υποστήριξη καθετοποίησης της «αλυσίδας αξίας».
  8. Οι κτηνοτρόφοι είναι επαγγελματίες και μάλιστα με ιδιότροπη συνεχή απασχόληση όλο τον χρόνο, 365 μέρες.. Οι υπηρεσίες πρέπει να τους εξυπηρετούν και όχι να καταντούν οι κτηνοτρόφοι «κλητήρες» των διαδικασιών των ποικιλώνυμων υπηρεσιών. Ίσως η δημιουργία ενός «ΣΠΙΤΙΟΥ του ΑΓΡΟΤΗ» σε κάθε Δήμο της υπαίθρου της Αττικής να έδινε μια διέξοδο στο σοβαρότατο πρόβλημα με Επιτροπή Διοίκησης στην οποία θα μετέχουν κατά πλειοψηφία αγρότες, από τους νόμιμα λειτουργούντες Αγροτικούς Συλλόγους. Στο «Σπίτι του αγρότη» μπορεί να ενταχθούν εκστρατείες ενημέρωσης καταναλωτών, εκδηλώσεις στήριξης κοινωνικού προφίλ των αγροτών-κτηνοτρόφων, δράσεις υποστήριξης των γηγενών κτηνοτρόφων, υποστήριξη πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των γηγενών κτηνοτρόφων, λειτουργία ΚΕΠ και one stop shop για κτηνοτρόφους, δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος κλπ καθ’ όσον οι αγρότες είναι οι εξ επαγγέλματος ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του περιβάλλοντος.
  9. Επίσης το «ΣΠΙΤΙ του ΑΓΡΟΤΗ» θα μπορούσε να υποστηρίξει δράσεις στα σχολεία για την διατροφή με ελληνικά προϊόντα, ενημέρωση μαθητών για την ζωή στην φύση, επισκέψεις σχολείων σε επισκέψιμα αγροκτήματα, διοργάνωση πολιτιστικών αγροτικών δράσεων κλπ, καθώς και υποστήριξη της εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης των κτηνοτρόφων.
  10. Τα τοπικώς παραγόμενα αγροτικά προϊόντα, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα επεξεργάζονται ή/& μεταποιούνται τοπικά (οικοτεχνίες ή άλλα), με τοπικές συνταγές (γαστρονομία) για να καλύπτουν τις τοπικές καταναλωτικές ανάγκες. Δορυφορικά προς την Αθήνα μπορεί να δημιουργηθούν Τοπικά Γαστρονομικά Φεστιβάλ (Μαραθών), Γιορτές Τοπικής Ανάπτυξης (Μέγαρα) ή άλλες τοπικές συνεργατικές εκδηλώσεις για την ενδυνάμωση Τοπικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων.

Ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής, υποστηρίζει σφοδρά την λειτουργία μιας δομής Αγροδιατροφικής Σύμπραξης καθώς και Ομάδων Τοπικής Δράσης στην Ύπαιθρο της Αττικής (Ανατολική, Δυτική Βόρεια, Νησιωτική κλπ), για την συμμετοχή και συγκέντρωση της δύναμης της Κοινωνίας των Πολιτών στην ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η Κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος) θεωρεί ουσιαστικά εμπαιγμό την ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Νόμου 4235/2011 (εννιά ολόκληρα χρόνια μετά) για τις αυτοδιοικούμενες ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ και την ΜΗ Χωροθέτηση Τοπικών Αγορών Αγροτών σε στεγασμένους χώρους, μόνο για τους τοπικούς αγρότες.

Προϋπόθεση όλων των παραπάνω είναι ο σεβασμός και η ηθική αποκατάσταση όσων κτηνοτρόφων ασκούσαν το επάγγελμα το 2012 (πρώτη κωδικοποίηση αδειοδότησης στάβλων) και η συμμετοχή στην συνδιαμόρφωση του μέλλοντος.

Η εποικοδομητική προσπάθεια του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής απευθύνεται σε όλη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε δομές αγροτικής ανάπτυξης, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε κάθε συλλογικότητα και πολίτες της υπαίθρου της Αττικής.

Στην φωτογραφία η κα Μάγδα Κοντογιάννη, ο Βουλευτής κ Γεώργιος Κωτσηρας και ο κ Γιάννης Κοντογιάννης

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα