Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χρ. Δήμας στο ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας παρέστη χθες, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο κ. Δήμας παρουσίασε το προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον θετικό αντίκτυπο που αυτό θα έχει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και την καινοτομίας. 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Τεχνολογία, προέβη στην περιγραφή των νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες προς όφελος του ελληνικού οικοσυστήματος Καινοτομίας, δίνοντας περισσότερο έμφαση στα ακόλουθα :

  • Το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων – Elevate Greece -, που θα αποτελέσει την πύλη εισόδου στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.
  • Την αύξηση (υπερ-τριπλασιασμός) του ποσοστού υπερέκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), από το 30% που ήταν μέχρι σήμερα, στο 100%.
  • Την προώθηση φορολογικών κινήτρων προς φυσικά πρόσωπα-επενδυτές αγγέλους με έκπτωση 50% της επένδυσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, κ. Χρίστος Δήμας έκλεισε την εισήγησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών δηλώνοντας πως :

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πολύ σημαντικό επιστημονικό – ερευνητικό προσωπικό που διαθέτουμε, παρέχοντας τους σημαντικά κίνητρα προκειμένου να μείνουν στην Ελλάδα, ώστε αξιοποιώντας την γνώση και το ταλέντο τους να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα πλέον διαθέτει ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και κύρια επιδίωξή μας είναι να εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας προκειμένου να καταστεί ανταγωνιστικότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή.»