Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσοι ήταν οι άνεργοι τον Ιούλιο στην Ελλάδα;

Ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούλιο, δεδομένης της υγειονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή, ανήλθε σε 1.095.997, ποσοστό 12,97% περισσότερο από τα δεδομένα του 2019, που 970.201 άτομα ήταν άνεργα. 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αναφέρει πως το σύνολο των αναζητούντων εργασία, για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε σε 1.040.852 άτομα. Από αυτά, 537.029 (ποσοστό 51,60%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 503.823 (ποσοστό 48,40%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 363.530 (ποσοστό 34,93%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 677.322 (ποσοστό 65,07%).
Το σύνολο των μη αναζητούντων εργασία ,για τον Ιούλιο του 2020, ανήλθε σε 55.145 άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν σε 17.847 (ποσοστό 32,36%) και οι γυναίκες σε 37.298 (ποσοστό 67,64%).

Όσον αφορά τους δικαιούχους που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα, ο αριθμός τους ανήλθε σε 147.524 άτομα, από τα οποία οι 124.220 (ποσοστό 84,20%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 23.304 (ποσοστό 15,80%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 66.354 (ποσοστό 44,98%) και οι γυναίκες σε 81.170 (ποσοστό 55,02%).