Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βοσκήσιμες γαίες, … τεχνητό πρόβλημα;

Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12.00, οργανώνεται δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο facebook: skywalker, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής, με θέμα: Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Βοσκήσιμες γαίες.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής έχει ήδη συμμετάσχει σε δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις στο facebook, όπως είπε ο κ Γιάννης Koντογιάννης (Πρόεδρος, ktinotrofoiattikis@gmail.com) στις 2-6-2020 (ΔΣ Κτηνοτροφικού, στις 17-6-2020 (Γαλακτοκομία), στις 3-7-2020 (Συνεργατισμό), στις 10-7-2020 (Τοπική Ανάπτυξη), στις 22-7-2020 (Αγρ Επιχειρηματικότητα), στις 26-8-2020 (ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ), στις 2-9-2020 (Τυροκόμηση) & στις 9-9-2020 (Τιμές Αγρ. Προϊόντων). 

Τεράστιο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από την συντεχνιακή, μεταξύ άλλων, θέση κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι υπεξαιρώντας την θέση τους, φρόντισαν σταδιακά να οχυρωθούν πίσω από μια περίεργη τοποθέτηση. Κατάφεραν να νομοθετήσουν, με την συνδρομή των εκλεγμένων εκπροσώπων των πολιτών, ότι το δάσος είναι μόνο για την χλωρίδα του ή κυρίως για την χλωρίδα του.

Έτσι κατάφεραν να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για να περιβληθούν με εξουσίες της μορφής αξιοποίησης τμημάτων του δάσους μόνο με γνωμάτευσή τους (!…), που βέβαια είναι εκτεθειμένη σε χρηματοδοτικό επηρεασμό ….

Αλλά τα δάση είναι οικοσύστημα, όπου η χλωρίδα είναι συμβιωτική με την πανίδα. Τα φυτά ζουν και απαιτούν την ύπαρξη ζώων για να επιβιώσουν μέσα στο οικοσύστημα. Πάντα βέβαια με κανόνες.

Αλλά με κανόνες και συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές, γίνεται και η καλλιέργεια των εδαφών του πλανήτη μας. Θα έπρεπε να μπορούν συγκεκριμένα είδη του ζωικού βασιλείου να μπορούν να βοσκήσουν μέσα στο δάσος, με κανόνες, που θα προβλέπουν την πυκνότητα βόσκησης, την βοσκοϊκανότητα και τις τεχνικές βόσκησης. Ακόμα και τα δάση μπορούν να είναι βοσκήσιμες γαίες, χωρίς να αλλάξουν ονομασία.

Για τις ανάγκες του νόμου 4351/4.12.2015, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να  χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. Ο χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπεται από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι βοσκήσιμες γαίες «πονοκέφαλος» για τους κτηνοτρόφους «Ενώ δεν υπάρχουν βοσκοτόπια και κόβονται επιδοτήσεις από τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας και οι υπεύθυνοι (ανεύθυνοι! …) εξακολουθούν να δίνουν ανεξέλεγκτα κοινόχρηστες εκτάσεις, βοσκότοπους, για καλλιεργήσιμες γαίες» Π. Λειβαδίτης, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, ert.gr, 3/3/2020

Η Ελλάδα απέκτησε Εθνική Στρατηγική για τα δάση με την υπ’ αρ. 170195/758/28.11.2018 Υπουργική Απόφαση με τίτλο “Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038, αλλά ακόμα και σήμερα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, και βέβαια ούτε για την κτηνοτροφία. Στην Εθνική Στρατηγική για τα Δάση περιλαμβάνεται ότι «το μοντέλο της μεσογειακής δασοπονίας συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη και συνεισφέρει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, όπως η παραγωγή ξυλείας και βιομάζας, η παραγωγή μη ξυλωδών δασικών προϊόντων (μανιτάρια, καρποί, ρητίνη, αρωματικά φυτά κλπ) και οι υπηρεσίες που παρέχουν τα δασικά οικοσυστήματα (αναψυχή, τουρισμός). Με εμφανή έκπληξη επισημαίνουμε μια περίεργη ιδεολογική διαστροφή, καθ’ όσον ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ότι το δάσος συμβάλλει και πρέπει να συμβάλλει και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα αν σκεφθούμε ότι η πανίδα είναι συμβιωτική με την χλωρίδα του δάσους.

Μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά, δεν είχε αποτέλεσμα η νομοθέτηση του Ν4351/2015 και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση ομηρείας από τους κατά τόπους δασάρχες, ενώ συνεχίζει ο αποκλεισμός από τις επιδοτήσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Οι κτηνοτρόφοι χάνουν συνεχώς, επί χρόνια, από την αδιανόητη, νομοθετικά κατοχυρωμένη, αδυναμία σύνταξης των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, με κανόνες. Μόνοι κερδισμένοι οι κατά τόπους «διευκολύνοντες» περιστασιακά …

Φέτος δόθηκε μια «πυροσβεστική» περιστασιακή λύση με τον νόμο 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση Οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρ. Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Εκεί στις λοιπές διατάξεις δίνεται η δυνατότητα ΜΟΝΟ για την είσπραξη των επιδοτήσεων της ΚΓΠ-CAP, να γίνεται αποδεκτή η χρήση δασικών εκτάσεων ως βοσκήσιμων γαιών, ακόμα και χωρίς τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.

Και στην πρόταση για Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ελληνικής Γεωργίας του Δρ Φώτη Βακάκη (Ιούνιος 2020), σε θέματα σχετικά με την χωροταξία της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, στην σελ 39 διαβάζουμε «ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα είναι η οριοθέτηση των εκτάσεων στις οποίες επιτρέπεται αυτή να ασκείται. Η καταγραφή και το σύστημα διαχείρισης των βοσκοτόπων, των οποίων η έκταση εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 50 εκατ. στρεμμάτων, είναι το σημαντικότερο ζητούμενο της όλης προσπάθειας. … Έχουν εκδοθεί αρκετά νομικά κείμενα για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, το περιεχόμενο των οποίων, εκτός του ότι είναι σαφές, εκφράζει και διαφορά αντίληψης μεταξύ Δασικών και Γεωργικών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά το εννοιολογικό περιεχόμενο και την σκοπιμότητα των παρεμβάσεων για την προστασία, προαγωγή και αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας των βοσκοτόπων».

Η αποδειχθείσα λανθασμένη προσέγγιση της επιστημονικής απομόνωσης κάθε παράγοντα, έχει καταγραφεί και ήδη από το 1973, μετά την διάσκεψη του ΟΗΕ για το περιβάλλον, έχει καταστεί σαφές σε όλους τους νοήμονες, ότι το σημαντικότερο όλων για την συνέχιση της ζωής, είναι η ισορροπία, για την βιωσιμότητα (αειφορία) ενός συστήματος, ή στην προκειμένη περίπτωση ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Αλλά το χωράφι και το λιβάδι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ. Είναι ολόκληρο οικοσύστημα με την χλωρίδα του και την πανίδα του, όλα μαζί.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος (6932094231) προσκάλεσε όλους στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη, 16-9-2020, 12.00 στο facebook: skywalker για τα βοσκοτόπια.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Αγρονέα, 6998282382