Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

Οι ΑΓΡΟΤΕΣ οδηγούν την Μετά Κοροναϊό Εποχή

Την Τετάρτη, 30 Σεπ 2020, στις 12.00 το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα οργανώνει δημόσια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Οι ΑΓΡΟΤΕΣ οδηγούν την Μετά Κοροναϊό Εποχή.

Οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, δασοκόμοι) καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: Πώς μπορούν οι αγρότες, και η αγροτική παραγωγή (η ΜΟΝΗ παραγωγή πραγματικού πλούτου), να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των ανθρώπων, των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξής τους? 

Το θέμα είναι το μέλλον του αγροτικού κόσμου και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα μετά την πανδημία. Η πανδημία επέβαλε επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων όλων μας, κάθε ενός πολίτη, της κοινωνίας συλλογικά, αλλά και της πολιτείας, ακόμα και της οικονομίας. Μετά την απόλυτη προτεραιότητα της ζωής (υγεία), προέχει πλέον η τοπική διατροφική αυτάρκεια, η συναισθηματική ισορροπία και ακολουθούν όλα τα άλλα οικονομικά, υπηρεσίες ψυχαγωγία κλπ.

Στην συζήτηση παρακλήθηκαν να συμβάλλουν (κατά αλφαβητική σειρά) οι αγρότες, παραγωγοί πραγματικού πλούτου:

κ Κώστας Αρτακιανός, γεωργός, Ταβέρνα Αύλωνας Λέσβου, Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα Αύλωνας Γέρας, ελαιοπαραγωγός, μέλος Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΜΟΔΟΥΣΑ (Παπάδος),

κ Αθανάσιος Κελμάγερ, ανθοπαραγωγός, πρόεδρος Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών,

κα Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφος, γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος»,

κ Γεώργιος Παπαβασίλης, γεωργός, εκπρόσωπος Συνεταιρισμού Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, AGROMEG,

ενώ θα συνδράμουν οι κκ Αλέξης Μπακούρος (Οικονομολόγος) και Δημήτρης Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα).

Μια πάρα πολύ σοβαρή συμβολή στην θεματική μπορεί να βρει κάποιος ενδιαφερόμενος στην δημοσιευμένη πρόταση του Δρ Φωτίου Βακάκη, Γεωπόνου-Γεωργο-Οικονομολόγου, Επιτίμου μέλους της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2020, με τίτλο: «Η ανάγκη αντιμετώπισης των συνεπειών της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και εκείνων της πανδημίας του κορονοϊού, ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Στρατηγικού Σχεδιασμού αξιοποίησης του μεγάλου δυνητικού παραγωγικού δυναμικού της Ελληνικής Γεωργίας».

Μερικές δικές μας επισημάνσεις, πάντα με τους κινδύνους της αποσπασματικότητας, εντοπίζουμε στα παρακάτω στοιχεία.

Ο παραγωγικός επαναπροσανατολισμός της ελληνικής γεωργίας πρέπει να στηριχθεί (1) στην γενικευμένη εφαρμογή της Μεσογειακής διατροφής και στην (2) προαγωγή καλών πρακτικών παραγωγής των τροφίμων. Κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής γεωργίας πρέπει να είναι η ποιότητα και η αξία, που θα αντιστοιχούν σε ότι ενσωματώνουν τα τελικά της προϊόντα, από το ελληνικό περιβάλλον, την εφαρμοζόμενη καλλιεργητική πράξη, την ελληνική παράδοση και τον πολυδιάστατο ελληνικό πολιτισμό.

Οι καινούργιοι αγρότες καλούνται (υπό καθεστώς αμοιβαιότητας συμφερόντων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων) να εγγυηθούν:

  1. προσφορά αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας
  2. με την μικρότερη δυνατή συνολική περιβαλλοντική όχληση και
  3. με την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών (καθαρό αέρα, πόσιμο νερό & τοπίο) κατά μονάδα παραγόμενου αγροτικού προϊόντος.

Επίσης οι καινούργιοι αγρότες καλούνται να αποκτήσουν πρόσθετες και συνεχώς επικαιροποιούμενες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε οι αγρότες

  • να αναδειχθούν ηγήτορες στην Οικονομία και στην Κοινωνία της υπαίθρου,
  • να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα οικοσυστήματα της υπαίθρου,
  • να καταστούν αποτελεσματικά στελέχη των συστημάτων κοινωνικής και πολιτικής εκπροσώπησης,
  • να συμμετέχουν ενεργά στην λήψη των αποφάσεων (όπου λαμβάνονται αυτές) &
  • να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του αγροδιατροφικού κυκλώματος, προς όφελος των ιδίων, των καταναλωτών και των τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στοχεύσεων της Εθνικής Οικονομίας.

Επειδή η τελική αξία που πληρώνουν οι καταναλωτές για αγροτικά προϊόντα διαμορφώνεται όλο και περισσότερο εκτός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (πάει στην μεταποίηση, διακίνηση, διανομή & εμπορία), προκειμένου να αυξηθεί το γεωργικό εισόδημα, και να είναι ανεκτή η αγροτική ζωή, είναι απαραίτητη η οργανική συμμετοχή των αγροτών στο κύκλωμα μεταποίησης & εμπορίας των προϊόντων που παράγουν

Στην Γερμανία (Υπουργός J. Klöckner) καταγράφηκε ότι ο γεωργικός τομέας ήταν ζωτικής σημασίας για να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά η πανδημία. Ωστόσο, ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης είναι ότι, σε ορισμένους τομείς, πρέπει να είμαστε πιο αυτάρκεις, περισσότερο ανεξάρτητοι από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα καταγράφηκε αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκτίμησης της τοπικής παραγωγής. Τελικά φαίνεται ότι όλοι αντιλαμβάνονται την τεράστια σημασία της τοπιοποίησης, της αυτάρκειας, της διατροφικής ασφάλειας, αλλά αφήνουν αυτό να το κάνουν οι ίδιοι οι αγρότες, μόνοι τους …

Τι θα κάνουν οι αγρότες? Θα παράγουν πλούτο? Θα μεταποιούν τα αγροτικά τους προϊόντα? Θα εμπορεύονται? Θα διαμορφώνουν τους τύπους & προδιαγραφές & διαδικασίες? Θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συμβάσεις? Θα επεμβαίνουν στην πολιτική (λήψη αποφάσεων)? Θα εκπαιδεύονται? Θα έχουν κοινωνική ζωή? Θα έχουν προσωπική-οικογενειακή ζωή? Θα διατρέφουν την κοινωνία? Θα προσφέρουν δωρεάν δημόσια αγαθά για την επιβίωση της ανθρωπότητας? Μήπως τις συλλογικές ευθύνες της, η κοινωνία (κυρίως οι αστοί) το «φορτώνουν» στους αγρότες, και μάλιστα εξαθλιώνοντάς τους, με αρνητικές επεμβάσεις στον αγροτικό συνδικαλισμό, στον αγροτικό συνεργατισμό, στις αγροτικές κοινωνίες, στην ανύπαρκτη αγροτική εκπαίδευση, στην ασύνδετη αγροτική έρευνα? Μήπως …. ?

Την Τετάρτη, 30 Σεπ 2020, στις 12.00, «Οι ΑΓΡΟΤΕΣ οδηγούν την Μετά Κοροναϊό Εποχή», μάλλον χωρίς όχημα, και με την βοήθεια του Skywalker συζητούν δημόσια διαδικτυακά με όσους θέλουν να μοιραστούν σκέψεις τους.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, συγγραφέας, ΑγροΝέα, 6998282382