Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024
ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Υποβολή αιτήσεων για πρόσβαση σε τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Ένα μεγάλο μέρος της χωρικής ενότητας του Δήμου Νεμέας ανήκει στις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Οι περιοχές αυτές αποτελούν περίπου το 4% της ελληνικής επικράτειας.

Το 2018 με ΦΕΚ Αρ. φύλλου 5052 δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους των   << λευκών>> αυτών περιοχών ,να αιτηθούν την πρόσβασή τους στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. 

Επειδή το πρόβλημα με τη λειτουργία των καναλιών είναι πολύχρονο και κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί σύννομη, ορθολογιστική και άρτια λύση, πρέπει να κάνουμε αιτήσεις στο Δήμο/ΚΕΠ δηλώνοντας το αίτημά μας.

Το έντυπο της δήλωσης θα είναι έτοιμο και ο κάθε πολίτης θα συμπληρώνει τα ατομικά του στοιχεία. Επίσης θα προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα για τη νομιμότητά της δήλωσης :

  1. Αντίγραφο αριθμού δελτίου ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
  4. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

**οι πολίτες  μπορούν να φωτοτυπούν τα ανωτέρω στο Δήμο-ΚΕΠ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ