Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου, 2023
ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νεμέα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Δείτε τα θέματα

Καλείσθε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  Καταστήματος στη  Νεμέα, Λεωφ. Παπακωνσταντίνου 39Β την 7η Οκτωβρίου 2020 Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Επισκευή Σχολικών Συγκροτημάτων  Δήμου Νεμέας» συνολικού προϋπολογισμού 662,00€
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 α) για την εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 8.000,00€ για την προμήθεια αδρανών υλικών για τοπικές συντηρήσεις μικρής κλίμακας που απαιτούνται στο Δήμο μας β) για την για την εγγραφή   πίστωσης 2000,00€ για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας για την υγιεινή των εργαζομένων  του Δήμου Νεμέας» και γ) πίστωσης 3000,00€ για την προμήθεια ανακλαστήρων (μάτια  γάτας), ηλιακού πάνελ-προειδοποιητικά led
 3. Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020 για  την εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων α) για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και β)για  καταβολή τόκων  επιδικασθέντων σε υποθέσεις του Δήμου
 4. Έγκριση αναμόρφωσης για την εγγραφή ποσού 5000,00€ για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου καταβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
 5. Έγκριση αναμόρφωσης για την εγγραφή ποσού 5000,00€ για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου καταβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 στον άξονα Προτεραιότητας  «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»   του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 6. Έγκριση αναμόρφωσης για την εγγραφή ποσού 6000,00€ για την «Προμήθεια διαχωριστικών προστατευτικών πετασμάτων»
 7. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νεμέας και Δήμου Σικυωνίων για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Τεχνικών έργων του Δήμου Νεμέας
 8. Έγκριση συμμετοχής στη ΔΕΔΔΗΕ για δαπάνη 341,43€ € για χορήγηση νέας παροχής στην    κοινότητα  Αρχ. Νεμέας
 9. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια καυσίμων οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Νεμέας έτους 2020»
 10. Επικαιροποίηση του μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
 11. Περί: Επιχορήγησης ποσού 8190,75 €  από  τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους     στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Δανιήλ Παμπούκης» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών (9η  κατανομή   έτους 2020)
 12. Περί : Επιχορήγησης ποσού 2340,88 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους    στο  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας      «Πρατίνας» για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών  (  9η  κατανομή   έτους  2020)
 13. Έγκριση επιστροφής εγγυητικής επιστολής στον ΟΤΕ Α.Ε.
 14. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Νεμέας
 15. Συζήτηση επί της αιτήσεως της Ασημακοπούλου Μαρίας του Κωνσταντίνου για έκδοση Παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ